Prosjekter

Større prosjekter utført av AS Warmbrodt VVS

Kunde

Prosjekttype

Dato


Apotek og tannlege

Sanitær og varme

2012-2013


Kulturtorget nye utstillingslokaler

Sprinkling, vannbåren varme og sanitær for nye utstillingslokaler i underetasjen, Lindesnes kommune

2012


Audnedal Kommune

Utvidelse av omsorgssenter med nye leiligheter tilkoblet sentralvarmeanlegg. Sanitæranlegg med vannbåren gulvvarme og radiatorer.

2008-2009


Ulvegjellet omsorgsboliger

Sanitær og varmeanlegg i nybygg av omsorgsboliger for eldre ved eldresenteret i ulvegjellet i Mandal kommune

2001-2002


Elert Sundt Videregående Skole

Komplett sanitært og varmeanlegg i nybygg, gamle lokaler, idrettshall og parkeringshall.

1998-1999


Sjølingstad Ullvarefabrikk

Installasjon av komplett sprinkleranlegg i museumsdelen.

1999-2000


Lussevika Hyttefelt

Sanitær installasjon i 20 hytter til Yngve Ueland. Montering av ute boblebadebasseng og innendørs svømmebasseng.

2000-2003


General Health

Utførelse av sanitær installasjon med tilhørende rørsystem med tilkobling av lab.utstyr og div. Utførelse av installasjon for vannbåren varme med tilkobling av varmeveksler med tilhørende rørsystem og varmegivende komponenter. Utførelse av vannbasert automatisk slukningsanlegg, tilkobling av eksisterende sprinkleranlegg. Utførelse av ledningsnett for fjernvarme fra varmesentral til varmeveksler.

1.04.95 - 20.12.96


Lindesnes Kommune

Utføring av diverse oppdrag innen sanitær varme og kloakkanlegg for det offentlige og for private i Lindesnes Kommune

23.11.88


Lindesnes Kommune

Kloakkutbygging for "Remerekka". Kloakknett og vannledningsnett med alle stikkledninger m. m

14.10.96


Lindesnes Kommune

Utbygging av boligfelt i Svennevik med hovedledningsnett for Vannforsyning og avløpsanlegg med avstikk til hver tomt samt innvendig og utvendig rørleggerarbeid på diverse boliger. Vei, vann og avløpsledniger overtas av Lindesnes Kommune.

24.10.93 - 05.06.97


Mandal Veveri A/S

Diverse sanitær og varme i forbindelse med nybygging og ombygging pluss vedlikehold av eksisterende anlegg.

29.4.91 - 26.6.97