ADK-1 Sertifikat

ADK-1 opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA - ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg, oppfordrer opplæringsordningen for ADK1-kompetanse og Norsk Vann alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst en i grøftelaget skal dokumentere å inneha ADK1 sertifikat.

ADK1 kurset gjennomføres over 3 uker og består av 14 teoretiske delmål, i tillegg til delmål 15, som består av praktiske øvelser.

Her skal ADK1 kandidatene bygge et ledningsanlegg hvor de mest brukte rørtypene blir brukt (duktile støpejernsrør, termoplaster og betong).

Det skal utføres anboringer og påkoblinger på ledningsanlegget og det skal foretas kontroll av ledningsanlegget.

ADK1 kurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Bestått eksamen dokumenterer at ADK1 kandidaten innehar grunnleggende kunnskaper om VA ledningsnett.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.