Tjenester

Våtrom

  • Vi leverer alle typer våtrom

Kjøleanlegg

  • Vi utfører arbeid på kjøleanlegg, frysere etc

Industribygg

  • Vi leverer alle typer VVS tjenester til industrien

Sprinkleranlegg

  • Vi leverer sprinkleranlegg til industribygg og bolig

On- og offshorearbeider

  • Alle typer rørleggertjenester

Kjøkken

  • Vi leverer alle typer VVS tjenester til kjøkken

Varmeanlegg

  • Vi leverer alle typer varmeanlegg som vannbåren varme, radiatorer, gulvvarme, varmepumper mm

Sanitæranlegg

  • Vi leverer alle typer sanitærtjenester

VA anlegg

  • Vi leverer alle typer VA anlegg til offentlig, bedrift og privat mm

VVS Fag AS er medlem av