Kontakt

Jensen Varme & Sanitær AS

Tordenskioldsgt.55

3044Drammen

Hilde Jensen

Styreleder/øko.ansvarlig

93 45 75 24

Helge Zachariassen

Rørleggerformann

92 09 79 33

Tine Jensen

Butikkleder

93 45 06 58

Åpningstider

Åpningstider:

Mandag- onsdag 09.00 - 16.30

Torsdag 09.00 - 17.00

Lørdag 10.00 - 14.00