Prosjekter

Skjellanger

Hovedvannledningen til Skjellanger ble lagt av Arna VVS i 2004, 2800m vannledning, i 110mm og 160mm sveiste plastrør ble lagt over en periode på 8mnd.


Helgesæter virksomheten.

Nytt institusjonsbygg for Psykisk utviklingshemmete, påbegynt 2007. 1000m2 med sanitæranlegg, gulvvarme, sprinkleranlegg, samt varmepumpe.

Helgeseter virksomheten der Arna VVS sørget for sanitæranlegg, gulvvarme, sprinkleranlegg og varmepumpe.

Rørlegger Arna