Gass

Store deler av verden bruker gass som energikilde - også Europa. Norge er en av verdens største produsenter og leverandører av gass.

Bruk av gass som energikilde, blir mer og mer aktuelt - også her i landet. Årsaken er enkel: Gass er en genial varmekilde med høy effektivitet og fornuftig prising per kWh varme. Dette er noe stadig flere bedriftseiere har oppdaget, og etterspørselen etter slikt utstyr er derfor høyere enn noensinne.

For de aller fleste er økonomi hovedbegrunnelsen for bytte til gass som fyringskilde - og det er vanlig å se 30 - 40% besparelser på fyringsutgiftene. Dette betyr at en investering kan ha en tilbakebetalingstid på noen få år! I resten av utstyrets levetid vil gassanlegget være en sparebøsse for bedriften. Gass er forøvrig det mest miljøvennlige fossile brenselet vi har!

Hvor kan gass brukes som fyringskilde:

  • Verksteder
  • Lagerhaller
  • Sportsarenaer
  • Verft
  • Bygg under konstruksjon
  • Kyllingfjøs
  • Landbruk