Slamsuging

Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS disponerer slamsugingsbil til arbeid som tømming av septiktank, tømming av kummer, spyling av vegbane, vasking av tunnel og vasking og spyling av store parkeringsplassar. Vi kan suge opp 8m3 med slam, eller eventuelt ta med oss 8m3 med vann for spylejobbar. I tillegg disponerer vi også vakum-hengjar på 18m3 til transport av flytande massar.