Tjenester

Moelv Rørservice er en bedrift som sysselsetter 7 erfarne og dyktige rørleggere.

De har gjennom årene ervervet stor kunnskap og erfaring med de fleste områder innen faget. Daglig utføres oppdrag innen følgende områder:

 • Arbeider på kommunale hovedledninger og stikkledninger fra disse
 • Utvendige avløpsanlegg fra bygg i spredt bebyggelse
 • Komplette sanitære anlegg
 • Rørinstallasjoner for industrivirksomhet
 • Rørinstallasjoner for landbruksbygg.
 • Pumpeinstallasjoner for forbruksvann
 • Vannrenseanlegg
 • Service og vedlikehold av alt sanitær og varmeinstallasjoner
 • Sentralvarmeanlegg
  • Oljefyrte anlegg
  • Varmepumpeanlegg
  • Fastbrenselanlegg
  • Gassfyrte anlegg (nytt område)
  • Styringsautomatikk for sentralvarmeanlegg

Bilde fra utstillingen hos Moelv rørleggerbedrift

Vi leverer og monterer alt utstyr til overnevnte områder. Til alle arbeider kan vi regne priser og gi råd om utførelse i en total byggsamenheng. I området fridtidsboliger har vi en stor arbeidsmengde, og har ervervet kunnskap om spesielle løsninger innen dette feltet.

Vi kan også påta oss koordinering med andre håndverkere i en byggeprosess. Vi oppfordrer alle som har planer om rehabilitering, nyanlegg eller andre arbeider innen området til å kontakte oss for en fagprat.