Godkjenninger

 • Fagbrev som industrirørlegger, teknisk sanitær,og svennebrev som VVS rørlegger
 • Sentral godkjenning for ansvarsrett med følgende godkjenninger:
  SØK.311.1 søkefunksjon for sanitæranlegg og stikkledning, tiltaksklasse 1
  PRO.311.1 prosjektering av sanitæranlegg og stikkledning, tiltaksklasse 1
  PRO.844.1 prosjektering av ledningsnett (stikkledning), tiltaksklasse 1
  KPR.311.1 kontroll av prosjekteringen av sanitæranlegg og stikkledning, tiltaksklasse 1
  KPR.844.1 kontroll av prosjektering av ledningsanlegg(stikkledning), tiltaksklasse 1
  UTF.311.3 utførelse av sanitæranlegg, tiltaksklasse 3
  UTF.313.3 utførelse av rørteknisk prosessindustrianlegg eller spesielle rørinstallasjoner, tiltaksklasse 3
  UTF.843.1 utførelse av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1
  UFT.844.1 legging av vannledninger, tiltaksklasse 1
  UTF.846.2 legging av avløpsledninger, tiltaksklasse 2
  KUT.311.3 kontroll av utførelsen av sanitæranlegg, tiltaksklasse 3
  KUT.313.3 kontroll av utførelsen av rørtekniske prosessindustrianlegg eller spesielle rørinstallasjoner, tiltaksklasse 3
  KUT.843.1 kontroll av utførelsen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1
  KUT.844.1 kontroll av leggingen av vannledninger, tiltaksklasse 1
  KUT.846.2 kontroll av legging av avløpsledninger, tiltaksklasse 2
 • Kursbevis ADK-1
  Har gjennomgått 3 ukers kurs i utførelse og omlegging av ledningsnett for vann og avløp.
  Kurset er gjennomgått i hht. godkjent fagplan for ADK-1-anleggsdelen
 • Kursbevis Varme Arbeider
  Kurset omfattet:
  Brannteori
  Branntiltak før arbeidet
  Branntiltak under arbeidet
  Branntiltak etter arbeidet, lover og forskrifter
  Opptre riktig ved brann
  Slokkemetoder og slokkeutstyr
  Praktisk øvelse
 • Kursbevis AJ SANIPEX
  Sanitær-innstallasjonssystem
  AJ Sanipex-innstallasjonsteknikk og er komplett til å rådgi, planlegge og utføre Sanipex-installasjoner.