Miljøfyrtårn.jpg

Ski VVS AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Dette er vår offentlig rapport for miljøfyrtårn: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/165178

Ski VVS AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Ski VVS AS i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet
Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

Ski VVS AS skal arbeide aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på miljøet og for å redusere vårt klimaavtrykk.  Ski VVS skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Vi skal kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner gjennom å:

·       Redusere avfallsmengde og andel usortert avfall til et minimum

·       Jobbe for å redusere vår miljøbelastning fra produkter som kjøpes inn for videresalg eller eget bruk, og for å ha et mest mulig bærekraftig varesortiment

·       Redusere våre klimagassutslipp fra transport til et minimum

·       Jobbe for et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten og for å beskytte arbeidstakers rettigheter.

Vi har videre satt oss konkrete og ambisiøse mål, og  valg ut tiltak som skal gjennomføres for at vi skal lykkes med å forbedre våre miljøprestasjoner.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Ski VVS AS?

Send forslag til post@skivvs.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.