Varme

I fjellgrunnen, jorden, luften og sjøvannet finnes lagret solenergi som kan brukes til oppvarming.

En varmepumpe utnytter denne utømmelige og miljøvennlige varmekilden og transporterer den inn i din bolig. Avhengig av hvor grunnvarmen hentes fra brukes forskjellige benevninger på varmepumpene. En jordvarmepumpe tar energi fra jordsmonnet. En bergvarmepumpe fra fjellgrunnen. En sjøvarmepumpe fra sjøen, og en luft/vann varmepumpe fra luften ute.

Bergvarme

En bergvarmepumpe anvender solenergien som er lagret i fjellet - energi som kan utnyttes til å varme opp boligen din og varmtvannet. Solenergi som hentes fra fjellgrunnen er den vanligste løsningen. Det borres hull i fjellet hvor rør senkes ned til 100-200 meters dybde.

OBS! En vanlig myte om bergvarme er at varmen ikke er tilstrekkelig hvis mange i nabolaget har valgt en tilsvarende løsning. Slik er det imidlertid ikke. Jordens evne til å lagre varme er tilnærmet uendelig - og det er nok til alle.

Fordeler med bergvarme:

 • Du behøver ikke en stor tomt
 • Hullet i fjellet har en jevn temperatur hele året
 • Liten innvirkning på tomten
 • Gir mulighet for passiv kulde (kjøling)

bergvarme.jpg

Jordvarme

Jordvarmepumpen utnytter solenergien som er lagret i jordsmonnet via en slange som graves ned på tomten. Hvis fjellgrunnen ligger dypt, eller du av andre årsaker ikke vil eller kan bore på tomten, kan du velge en løsning med jordvarmepumpe.

Slangen graves ned på ca. 1 meters dybde og legges i slynger på tomten. Energien hentes opp fra jordsmonnet på tilsvarende måte som en bergvarmepumpe henter energien. Hvor lang slynge som kreves avhenger av husets forutsetninger, varmepumpens størrelse og tomtens jordsmonn.

Fordeler med jordvarme:

 • Ingen boring
 • Lavere installasjonskostnader enn for en bergvarmepumpe
 • Jordslyngen har en jevn temperatur hele året
 • Gir mulighet for passiv kulde (kjøling)

jordvarme.jpg

Sjøvarme

Med en sjøvarmepumpe henter du solenergien som lagres i sjøvannet. Dette skjer gjennom en slange som senkes ned på sjøbunnen og holdes på plass ved hjelp av tyngder. Hvor lang slange som kreves avhenger av husets forutsetninger og varmepumpens størrelse. Prinsippet er i øvrig det samme som for fjell- og jordvarme.

Fordeler med sjøvarme:

 • Ingen boring
 • Liten innvirkning på tomten
 • Slyngen i sjøen har en jevn temperatur hele året
 • Gir mulighet for passiv kulde (kjøling)
 • Luftvarme

sjøvarme.jpg

Luftvarme

Med en luft/vann varmepumpe slipper du både å bore og grave. I stedet henter du energien direkte fra uteluften ved hjelp av en luftmodul. For å få ett komplett system som dekker hele husets varmebehov, og som også gir varmt vann, kreves en såkalt luft/vann varmepumpe. Til sammenligning kan en luft/luft varmepumpe kun benyttes som et supplement til annen type oppvarming, og den kan ikke produsere varmtvann. En uteluftvarmepumpe gir ikke like høy varmefaktor når det er kaldt ute.

Fordeler med luftvarme:

 • Et godt alternativ for deg som ikke vil eller kan bore
 • Lave investeringskostnader
 • Ingen påvirkning på tomten
 • Normalt ingen meldeplikt til kommunen

luftvarme.jpg