Økonomisk og miljøvennlig oppvarming med varmepumpe

Kostnadene for energi har økt betydelig de seneste årene. Prisene på strøm er ustabile og vanskelige å forutse, og både olje og parafin er dyrt i innkjøp. Derfor er det stadig viktigere for en huseier å se over sin økonomi for å finne muligheter for å redusere utgiftene, for eksempel ved å investere i en varmepumpe.

For de fleste villaeiere er en eller annen form for varmepumpe en god investering. Markedet har vokst de senere år. Teknikken har utviklet seg og prisene har blitt lavere. Varmepumpen er i dag den oppvarmingskilden som øker mest blant landets småhuseiere.

En varmepumpe er en økonomisk og miljøvennlig oppvarmingskilde som utnytter varmen som solen etterlater seg i luft, jord og vann. Varmepumpen genererer ca 3 ganger så høy effekt som tilføres gjennom å utnytte naturlovene på en uvanlig raffinert måte. Prinsippet er det samme som for et kjøleskap – bare omvendt. Istedenfor å overføre varme fra kjøleskapet og ut til kjøkkenet, tar en varmepumpe opp overskuddsvarme fra omgivelsene og avgir den til vannesystemet i din villa.