Renseanlegg

Biodisc minirenseanlegg. Biodisc - BA - BC for 1-3 boliger

For bolighus uten mulighet for tilknytning til det offentlige kloakknettet er Biodisc en driftsikker, kostnadseffektiv og typegodkjent løsning på dine avløpsproblemer. Biodisc er ideell der hvor infiltreringsanlegg ikke er mulig, for kostbart, eller ikke vil klare utslippskravene.

renseanlegg.gif

Unik Design

Biodisc er det eneste prefabrikkerte minirenseanlegget som benytter seg av biorotorteknologi med patentert utjevning i renseprosessen. Denne prosessen med innebygget utjevning, har en rekke driftsmessige fordeler.

Lave driftskostnader

Biodisc har de laveste driftskostnadene. Hele anlegget trekker kun 40 watt. I tillegg har drivmotoren vesentlig lenger levetid, enn blåsemaskiner og pumper benyttet i konkurrerende anlegg og samtidig er det støyfritt.www.klargester.com