Varmepumpe

En varmepumpe er en økonomisk og miljøvennlig oppvarmingsteknikk som utnytter varmen som solen etterlater seg i luft, jord og vann.

Varmepumper genererer flere ganger så høy effekt som tilføres gjennom å utnytte naturlovene på en utrolig raffinert måte. Overskuddsvarmen blir hentet opp fra omgivelsene og avgir den til varmesystemet i din bolig.

Vann/ Vann varmepumpe

Bergvarme/ sjøvarme er en meget sikker varmekilde, ved at veske sirkuleres i en kollektorsløyfe og henter energi fra borehullet eller sjøen. Produserer energi til vannbåren varme og varmt vann. Energikostnadene senkes med 60 - 70 %

www.ctcferrofil.no

Luft/ Vann varmepumpe

Denne typen varmepumpe henter energi fra luften utendørs og gir varme både til husets vannbårne varmesystem og det varme tappevannet. Luft/vann varmepumper gir en jevn innetemperatur og kan i mange tilfelle samkjøres med eksisterende varmesystem(el, pellets, olje eller ved). Denne typen minsker energikostnadene med 50 – 60 %

www.ctcferrofil.no

Ta kontakt så beregner vi ditt fremtidige energibehov!

CTC.jpg

Daikin.jpg