Coronaviruset og VVS Eksperen

Stor-Oslo Rørleggerservice AS

Vi har høy kompetanse på feltene vann-, varme-, ventilasjons-, og sanitæranlegg.

Arbeidsområdene er:

 • Nybygg
 • Industribygg
 • Rehabilitering av baderom
 • Varmeanlegg
 • Varmepumpe
 • Sprinkelanlegg
 • Lekkasjesøking
 • Ombygging
 • Service og entrepriser til både private og næringsbygg

Over 40 års kompetanse gir trygghet!

Mindre arbeider som utskifting eller montering av bereder, klosett, servant, kraner, vaskemaskin og oppvaskmaskin gir vi gjerne en fast pris på over telefonen. Prisen inkluderer arbeid, transport, alle nødvendige rør og deler, momsen er inkludert. Hos oss får du helt garantert ingen ubehagelige overraskelser når du åpner regninga. Reparasjoner, lekkasjer og en del annet kan det være vanskelig å gi en fast pris på, men timeprisen og evt. delepriser kan du få på forespørsel. Vi er også FG sertifiserte for sprinkelanlegg. 

Bilde av bil stor-oslo rørleggerbedrift

Alle rørleggere hos oss er voksne, dyktige, har lang erfaring og svenne-, eller mesterbrev. Dette er selvsagt den beste garantien for at arbeidet holder en kvalitetsmessig høy standard.

Oppussing og rehabilitering krever litt mer forberedelser. Kom gjerne innom, ta med deg en skisse eller noen ideer om hva du ønsker, så ser vi på det sammen. Hvis nødvendig kommer vi hjem til deg for en befaring. Vi påtar oss gjerne gjennomføringen av hele jobben med rørlegger, murer, snekker, maler og elektriker. Det sparer deg for mye organisering og bryderi, og du er sikker på å få det som er lovet til avtalt tid.

AS Stor-Oslo Rørleggerservice

Strømsveien 323 A

1081Oslo

Martin Kopperud

Daglig leder/ rørleggermester

473 68 591

Martin Heede

Servicesjef

413 46 534

Tjenester

 • Vakttelefon
  vakkttelefon.jpg

  Trenger du hjelp? Vi har 24 timers vakttelefon, så du vil garantert få tak i oss. Vi er klare til utrykning, og møter opp når vi har sagt vi skal komme. Det er egne priser på rørleggeroppdrag utenom ordinær åpningstid.   

 • Fjerning av oljefyr

   

  fjerningoljefyr.jpg

  2018 er siste år med fullt tilskudd. Hvis du i dag benytter olje som brennstoff til oppvarming av hus eller tappevann må du finne alternativ oppvarming før 2020. Det finnes flere ulike løsninger på markedet, men for de fleste vil det være fornuftig å investere i en form for varmepumpe som luft til vann eller væske til vann.

 • Service
  service.jpg

  Rørleggeren tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg. Det kan dreie seg om alt fra små enkle reparasjoner og justeringer, til installering av avanserte røranlegg. Drift og vedlikehold av alle anleggstyper, serviceavtaler kan lages. Montering av vann- og avløpsledninger, varmeanlegg, montering av baderomsutstyr, vannutkaster, varmtvannsbereder osv.

 • Sanitær
  sanitær.jpg

  Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner fra kommunale ledninger til alt inne i huset. Montering av tekniske vannsystemer, synlige og skjulte, samt utstyr koblet til vann og avløp. Prosjekteres og utføres slik at god hygiene og helse blir ivaretatt, vannkvaliteten ikke forringes og slik at avløpsvann bortledes i takt med tilført vannmengde.

 • Sprinkler
  sprinkler.jpg

  Et sprinkleranlegg er en installasjon i et bygg som skal virke konsekvensdempene i tilfelle brann eller branntilløp. Det finnes i hovedsak tre typer sprinkleranlegget: Våtanlegg, tørranlegg og vanntåke. Våtanlegg betegner anlegg der rørsystemet står fylt med vann under trykk. Tørranlegg betegner system som først fylles med vann når sprinkler utløses. Vanntåke sprer vanntåke i motsetning til vannstråler, dette kan ha like stor effekt på en brann. Sprinkleranlegg bygges etter offentlige eller private normer og betinger reduksjon av forsikringspremien.

   

 • Varme
  varme.jpg

  Varmeanlegg er et anleggssystem hvor oppvarmingen skjer fra et sentralt kjelanlegg som drives med olje, gass, fast brensel, solvarme, varmepumpe og/eller elektrisk kraft. Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, rørsystemet, vannbåren gulvarme, konvektorer, radiatorene og automatikken for styringen av varmeavgivelsen. Fra det sentrale kjelanlegget distribueres det varme rundt om i bygget med et varmebærende medium som kan være vann, damp eller luft. Vi monterer alle typer vannborene anlegg i boliger og industribygg.

   

 • Rehabilitering
  Bilde av skruerModernisering/ oppgradering av eksisterende sanitær- og varmeanlegg. Våre rørleggere er spesialister på å skreddersy tidsriktige og energisparende løsninger for private og bedrifter. Vi gjør alt fra små nødvendige utskiftninger til totalrenovering av røranlegg, våtrom og kjøkken.
 • Næring
  Bilde av næringsbygg

  Vi arbeider mot det profesjonelle marked, også offentlige bygg.

  Produksjonsanlegg, butikker, lagerbygninger, verksteder osv.

   

 • Varmepumpe
  varmepumpe.jpeg

  En varmepumpe er en maskin som benyttes til å transportere varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå under forbruk av mer høyverdig energi, oftest elektrisk kraft. Virkemåten er gratis fornybar energi som pumper varme fra omgivelsene til det stedet som skal oppvarmes. Vanlige varmekilder er uteluft, sjø, jord og grunnvarme, samt industriell spillvarme. Varmepumpe klassifiseres derfor som teknologi for utnytting av fornybar energi. Systemet gir en varmeproduksjon som kan være det mangedobbelte av det man putter inn i form av elektrisk kraft. Dette er et veldig godt alternativ hvis du skal bytte ut oljekjelen.

Sertifikat

 • FFV
 • Mester
 • Godkjent ansvarsrett (f.o.m. 2017)