Nordre Aker Rør AS (NARAS)

NARAS er en rørleggerbedrift som tilbyr rørleggertjenester til private og bedrifter i Oslo og Akershus.

Vi tenker før vi leverer, og påtar vi oss det meste innen rørleggerfaget!

 • Å sette kvalitet i fokus allerede fra start er en naturlig ting for oss. Kontinuerlig forbedring av våre tjenester og produkter står sentralt i Nordre Aker Rør AS sitt arbeid med Kvalitetssikring av våre arbeider og arbeidsmetoder.

 • Ved å gjøre alt riktig fra starten av sparer vi både tid og penger, samtidig som vi oppfyller kundens krav og forventninger. Vi er fornøyde først når hver kunde har fått det vi lover, nemlig feilfrie løsninger til riktig tid og pris.

 • Hos Nordre Aker Rør AS tenker vi på kundene. Vår oppgave er sammen med kunder og leverandører å utvikle løsninger som hjelper oss til å levere den varen kunden ønsker og blir fornøyd med både med tanke på lønnsomhet, sikkerhet og kvalitet.

 • Vårt motto er at kunden skal kunne drifte anleggene selv og kunne ha forutsigbare kostnader knyttet opp mot anleggene.
 • Kvalitetsarbeidet vårt omfatter det vi selv gjør i Nordre Aker Rør, hvilke krav vi stiller til leverandørene våre og hvordan vi hjelper kundene våre med å stille krav til de anleggene og tjenestene vi leverer.

Tjenester

 • Service
  service.jpg

  Rørleggeren tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg. Det kan dreie seg om alt fra små enkle reparasjoner og justeringer, til installering av avanserte røranlegg. Drift og vedlikehold av alle anleggstyper, serviceavtaler kan lages. Montering av vann- og avløpsledninger, varmeanlegg, montering av baderomsutstyr, vannutkaster, varmtvannsbereder osv.

 • Sanitær
  sanitær.jpg

  Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner fra kommunale ledninger til alt inne i huset. Montering av tekniske vannsystemer, synlige og skjulte, samt utstyr koblet til vann og avløp. Prosjekteres og utføres slik at god hygiene og helse blir ivaretatt, vannkvaliteten ikke forringes og slik at avløpsvann bortledes i takt med tilført vannmengde.

 • Sprinkler
  sprinkler.jpg

  Et sprinkleranlegg er en installasjon i et bygg som skal virke konsekvensdempene i tilfelle brann eller branntilløp. Det finnes i hovedsak tre typer sprinkleranlegget: Våtanlegg, tørranlegg og vanntåke. Våtanlegg betegner anlegg der rørsystemet står fylt med vann under trykk. Tørranlegg betegner system som først fylles med vann når sprinkler utløses. Vanntåke sprer vanntåke i motsetning til vannstråler, dette kan ha like stor effekt på en brann. Sprinkleranlegg bygges etter offentlige eller private normer og betinger reduksjon av forsikringspremien.

   

 • Rehabilitering
  Bilde av skruerModernisering/ oppgradering av eksisterende sanitær- og varmeanlegg. Våre rørleggere er spesialister på å skreddersy tidsriktige og energisparende løsninger for private og bedrifter. Vi gjør alt fra små nødvendige utskiftninger til totalrenovering av røranlegg, våtrom og kjøkken.

Sertifikat

 • Godkjent ansvarsrett (f.o.m. 2017)
 • Vi har lærling