Priser

Vi er en bedrift som er svært konkurransedyktig på både timebaserte oppdrag og fastpris oppdrag. Timepris etter forespørsel.

Kontakt oss på telefon: 901 88 934/22 951 629 eller: post@naras.no

  • Prosjekter eller tidligere kunder: Ved tilbud eller anbud av større arbeider eller kontinuerlig samarbeid, beregnes tileggspriser etter avtale.

  • Utrykning etter kl 16.00: Hvis du ikke er fast kunde av Nordre Aker Rør AS eller står på våres vaktordning faktureres det 3400,-eks mva, for oppmøte inkludert første time. Eventuelle behov for varer hos grossist utover åpningstid, er ikke inkludert. Ved eventuell vannlekkasje stenger vi av vannet slik at vi begrenser skaden og ufører reparasjonene påfølgende dag.