Fjerning av oljefyr og oljetank

 • Gratis befaring

 • Rask leveranse

 • Gode priser

2018 ER SISTE ÅR MED FULLT TILSKUDD!!!

Mange opplever at utfyllelsen av søknadsskjema til Enova kan være vanskelig. Vi hjelper deg med hele søknadsprosessen!

Bilde av hus

FORBUD MOT OLJEFYRING FRA 1.1.2020

Hva betyr dette for meg?

Hvis du i dag benytter olje som brennstoff til oppvarming av hus eller tappevann må du innen 01.01.2020 finne et annet alternativ til oppvarming.

Hva bør/kan jeg bytte til?

Det finnes flere ulike løsninger på markedet, men for de fleste vil det være fornuftig å investere i en form for varmepumpe (luft-vann eller væske-vann)

Kan jeg få støtte til utskiftningen?

Ja. For å få støtte til utskifting av oljefyr og oljetank, må du samtidig investere i en ny fornybar varmekilde. Da vil du kunne motta følgende tilskudd fra Enova:

 • 20.000,- for fjerning av oljefyr og oljetank
 • 20.000,- i støtte for ny luft-vann varmepumpe.
 • 30.000,- i støtte for ny væske-vann varmepumpe
 • 10.000,- i støtte for vannbåren gulvvarme (må dekke over 50% av boareal)

Krav for å få støtte fra Enova:

 • Du må ha fjernet oljefyr og oljetank i din helårsbolig i Norge
 • Oljefyren må være erstattet med en vannbåren varmeløsning som gir rett til støtte fra Enova
 • Arbeidet skal være utført av fagfolk.
 • Fakturadokumentasjon for fjerning av oljefyr og oljetank, samt for den nye varmeløsningen må være datert innenfor de siste 18 månedene.

KONTAKT OSS FOR UFORPLIKTENDE BEFARING!