Pusse opp bad og kjøkken

Å pusse opp boligen din er en kostbar investering som krever god og nøyaktig planlegging.

Gjør du godt forarbeid og velger skikkelige rørleggere ligger alt til rette for at du skal få et resultat familien kan ha glede av i mange år fremover.

Valg av håndverkere

  • Plan- og bygningsloven sier at alt våtroms- og rørleggerarbeid skal utføres av fagkyndige personer. Du gjør derfor lurt i å velge en skikkelig rørlegger som hovedansvarlig for oppussingen av bad- og vaskerom. Dette gjelder også for vannførende installasjoner på kjøkken - som oppvaskmaskin, side-by-side kjøleskap og integrerte kaffemaskiner.
  • Ski Rørleggerbedrift kan bistå med god prisvurdering og en forutsigbar avtale.

Valg av VVS-produkter

Økonomi og renovering

Før du setter i gang renovering av bad eller kjøkken må du ha oversikt over hvor mye penger du er villig til å legge i oppussingen. Dette legger føringer for hvor omfattende rørleggerarbeid som kan utføres, samt hvilke produkter du har råd til. Ski Rørleggerbedrift kan hjelpe deg med et kostnadsoverslag og gi råd om kostnadseffektive løsninger.

Forventninger til renoveringen

Forklar så godt du kan hvilke forventninger du har til sluttresultatet. Være seg lagringsplass, rom til å bevege seg på, hvordan rommet skal bruke og av hvor mange, eller hvilken stil du ønsker. Jo mer spesifikk du kan være her, jo større mulighet er det for at du blir fornøyd.

Hensyn til eksisterende løsninger

Når man pusser opp bad eller vaskerom har det eksisterende røropplegget mye å si for omfanget av oppussingsjobben.

Alder på røropplegget avgjør om dette bør skiftes ut eller om du slipper unna med å gjøre kun estetiske eller andre synlige endringer. Tekniske installasjoner, som røropplegg, er ikke ment for å vare evig. Er rørene 15-20 år gamle bør de skiftes, siden faren for at en vannskade vil oppstå i nærmeste fremtid er forholdsvis stor. Det anbefales å oppgradere til gjeldene våtromsnorm, dette innebærer også membran, våtromsplater, krav til sluk og mansjetter.

Pusse opp bad

Å pusse opp badet kan være en investering

Pusse opp kjøkken

Drømmer du om å renovere kjøkkenet ditt?

Planløsning

Dersom baderom, kjøkken og vaskerom ligger i tilknytning til hverandre, bør du beholde rommenes plassering. Dette skyldes at det allerede er satt av plass i vegger, gulv og tak til nødvendige rørføringer og installasjoner.Legges rom med vanntilførsel langt fra hverandre vil det fordyre oppussingen siden rør må ledes lenger og tekniske kanaler må bygges flere steder. Dette krever plass. Inne i selve rommet bør du også ta hensyn til hvor servant, dusj, kjøkkenvask eller vaskemaskin har stått tidligere. Hvis du kan beholde det eksisterende opplegget inne i veggene, fordyrer du oppussingen dersom rørleggeren må lage nye utløp for vanntilførsel.

Tenk praktisk når du planlegger. Hvilke behov har dere? Er det nødvendig med badekar, eller er det tilstrekkelig med et dusjkabinett? Rådfør deg med rørleggeren.

Søknader til kommunen

Søknadsplikt på våtrom trer først i kraft dersom du skal utvide badet - eller bygge om et tørt rom til våtrom. Du må også søke dersom du skal bytte ut sluket. Rørleggerbedriften hjelper deg med dette og har også kjennskap til hva som er og ikke er søknadspliktig.

Endringer underveis i byggeprosessen

Oppdages problemer underveis som bør utbedres eller kan forbedres, skal håndverkeren kontakte deg for godkjenning før arbeidet settes i gang. Dersom akutte tilfeller oppstår, for eksempel at et rør springer lekk, bør rørleggeren uansett sette i gang nødvendige tiltak selv om han ikke får informert deg først. Skader eller mangler som i utgangspunktet ikke kan oppdages ved forhåndsbefaring kan bli avdekket underveis i prosessen. Dette kan fordyre prosjektet.