Fjerning av oljefyr og oljetank

Fra 1. januar 2020 er det et nasjonalt forbud mot oljefyring. En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig.

Som huseier er det du som er ansvarlig ved en eventuell oljelekkasje og har du en oljetank som ikke lenger er i bruk kan det være krav om at denne fjernes fra eiendommen.

Nedgravde oljetanker i stål vil ruste over tid

Lekkasjer kan bli svært kostbare å håndtere og du er ansvarlig for forurensing en lekkasje eventuelt kan gi. Det kan derfor være lurt å fjerne oljetanken og få en god installatør på besøk. Da kan man også samtidig se på mulighetene for å installere andre varmeløsninger eller varmepumper

oljefyr

Vakttelefon

Skjold ikonAvtal befaring

Ønsker du en rørlegger på befaring? Her kan du avtale befaring av medlemmer i VVS Eksperten. Enten du ønsker å pusse opp badet eller montere varmepumpe, så stiller vi opp! Uansett jobb, stor eller liten - vi hjelper deg!


Alle medlemmer av VVS Eksperten er listet fylkesvis. Det er mulig å søke på stedsnavn, postnummer og firmanavn